Het grote onderzoek: wat willen je partners nou écht dat je aan je body-care doet?

Posted  18.04.24
3 min read

We horen het vaak "Joh, ik heb die dingen van BALZY toch helemaal niet nodig!" of "Ik doe het toch prima". Maar is dat wel zo? Wij hebben de proef op de som genomen en een groot onderzoek onder partners van mannen gehouden.

Onze belangrijkste vraag? "Wat willen ze nou écht dat hun partner aan verzorging doet?" De uitkomsten lees je op deze pagina.

Zogezegd, zo gedaan. Wat willen partners nou van hun vent? We vroegen het meer dan 1400 mensen en de uitkomsten waren helder:

Ja mannen, 96% van de vrouwen vindt dat mannen véél te weinig aan hun body-care doen.

Dit is wat partners écht belangrijk vinden

De vrouwen uit ons onderzoek waren duidelijk: Mannen doen veel te weinig aan hun persoonlijke verzorging. 92% van de vrouwen geven aan mannen meer liefde aan hun kroonjuwelen moeten geven terwijl 88% van de vrouwen zich ergert aan volledig gebrek aan aandacht voor het trimmen van lichaamshaar in het algemeen.

En de meest belangrijke uitkomst: 96% van de vrouwen geeft aan dat een onverzorgde man een afknapper is.

LICHAAMSHAAR bij mannen: WAT MOET ER DAN PRECIES GEBEUREN?

>We vroegen partners om per harig lichaamsdeel te laten weten wat ze belangrijk vonden. Hieronder een aantal open deuren en interessante inzichten wat betreft de aanwezigheid van lichaamshaar.

Neushaar: Nee, piekende neusharen kunnen écht niet. Bijna 100% (we ronden maar een beetje af) van de partners vindt neushaar echt niet fijn.

Oorhaar: Bijna dezelfde score als bij de neus. Bijna alle partners vinden piekend oorhaar echt heel onprettig en vies.

Oksels: Hier wordt 't interessant: 86% van de partners ziet graag minder haar onder de oksels. "Zo'n enorme haarbende onder die oksels vind ik echt ongelooflijk ranzig". Maar van die 86% van de partners geeft 98% aan dat het niet kaal hoeft onder de oksels maar dat bijgewerkt en gekortwiekt voldoende is.

Borsthaar: Borsthaar is een beetje een veld van "Hate it or love it". 38% van de partners ziet het graag. De andere 62% ziet het liever niet of flink bijgewerkt.

Schaamhaar: The hottest topic in town. Moet dat schaamhaar weg, of niet? 95% van de partners geeft aan dat niet bijgewerkt schaamhaar een stevige afknapper is. Van die 95% wil ongeveer de helft dat het helemaal weg is, de andere helft is ook senang bij een goed bijgewerkte schaamstreek.

Konthaar: Een echt harige bips vinden partners niet echt aantrekkelijk. Opvallend: Mannen vinden het belangrijker dat het hier glad is dan vrouwen. We get why. 

Beenhaar: Beenhaar is geen probleem. Maar 6% van de vrouwen ziet 't hier liever glad. Dit deel van het lichaam hoef je in de regel dus niet bij te werken, heren.

Conclusie

Mannen, het is helder: Ja, er moet écht meer gedaan worden aan die body care routine want je partner is overduidelijk niet tevreden met je huidige inzet.

En ja, wij van WC eend hebben echt de beste spullen ontwikkeld om die routine aan te pakken. Tijd om een kijkje te nemen!


Verantwoording

1. Inleiding

Het is steeds belangrijker voor mannen om aandacht te besteden aan hun persoonlijke verzorging, niet alleen voor zichzelf maar ook vanuit het perspectief van potentiële partners of de bredere maatschappij.

De percepties en voorkeuren van vrouwen met betrekking tot de persoonlijke verzorging van mannen zijn daarbij cruciaal.

Dit onderzoek heeft als doel deze percepties en voorkeuren in kaart te brengen.

2. Onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef van 1481 vrouwen.

Om een diepgaand en breed inzicht te krijgen in de wensen en voorkeuren van deze groep, is gekozen voor een gemengde methode van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

2.1 Kwantitatief onderzoek

Steekproef:
1406 vrouwen (95% van de totale steekproef) hebben deelgenomen aan het kwantitatieve deel van het onderzoek.

Dataverzameling:
Respondenten hebben een gestructureerde vragenlijst ingevuld, met zowel gesloten als open vragen over hun voorkeuren en wensen.

Analyse:
De verkregen gegevens zijn geanalyseerd met behulp van statistische software om trends, correlaties en algemene voorkeuren te identificeren.

2.2 Kwaltitatief onderzoek

Steekproef:
75 vrouwen (5% van de totale steekproef) hebben deelgenomen aan het kwalitatieve deel van het onderzoek.

Dataverzameling:
Semi-gestructureerde interviews zijn afgenomen om dieper in te gaan op de specifieke wensen, voorkeuren en ervaringen van de respondenten.

Analyse:
De interviews zijn getranscribeerd en thematisch geanalyseerd om dieper inzicht te krijgen in de motivaties, attitudes en percepties van de respondenten.

3. Validiteit en betrouwbaarheid

Om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen:

- Is er gebruikgemaakt van een representatieve steekproef.
- Zijn de vragenlijsten en interviews getest op duidelijkheid en begrip alvorens deze breed uit te zetten.
- Zijn de resultaten van zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek met elkaar vergeleken om consistentie en betrouwbaarheid te verifiëren.

4. Conclusie

Dit onderzoek biedt een holistisch inzicht in de wensen en voorkeuren van vrouwen ten aanzien van de persoonlijke verzorging van mannen.

De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden stelt ons in staat om zowel algemene trends als diepere inzichten en motivaties te identificeren.